23-12-2012

Wesołych Świąt

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
Życzy zarząd i druchowie Osp Trzciana

   09-12-2012

KALENDARZ 2013

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie pragnie poinformować, że w dniu 09.12.2011 (Niedziela) rozpoczynamy sprzedaż naszego kalendarza.

   12-09-2012
   03-08-2012
   01-07-2012

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze
Świlcza 2012


Wyniki zawodów w grupie "C" (kobiecej)

1) OSP Trzciana - 166,93

Wyniki zawodów w grupie "A" (męskiej)

1) OSP Bratkowice - 107,44
2) OSP Rudna Wielka - 117,44
3) OSP Trzciana - 122,05
4) OSP Bzianka - 127,31
5) OSP Dąbrowa - 131,35
6) OSP Świlcza - 132,54
7) OSP Błędowa Zgłobieńska - 140,48
8) OSP Woliczka - 150,91
9) OSP Mrowla - 175,25

Gratulujemy dobrych wyników naszym drużyną


   07-06-2012

Posterunek PSP w Trzcianie

W związku z wdrożeniem przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej "koncepcji działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" związanej z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz koniecznością opracowania powiatowego planu zabezpieczenia operacyjnego turnieju przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie informuje, że kluczowe cele operacyjne związane z powyższym przedsięwzięciem to:
- zapewnienie sprawnego systemu dowodzenia, spójnego z systemem zapewnienia bezpieczeństwa turnieju na wszystkich poziomach zarządzania,
- uwzględnienie możliwości wystąpienia zdarzeń innych niż związane z przebiegiem turnieju,
- -optymalizacja kosztów wykorzystania zasobów ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- zapewnienie standardu zabezpieczenia imprez masowych i obiektów.
Zakres zabezpieczenia operacyjnego realizowanego przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach podoperacji krajowej na szczeblu powiatu rzeszowskiego obejmuje następujące typy podoperacji:
1. Podoperacja "Trasa" (transport) polegająca na zabezpieczeniu trasy E 40 przebiegającej przez teren powiatu przy założeniu, że siły ratownicze 1 rzutu dotrą na miejsce ewentualnego zdarzenia w czasie do 15 minut.
2. Podoperacja "Dworzec" polegająca na zabezpieczeniu dworców- kolejowych i autobusowych, gdzie siły ratownicze dotrą w czasie do 5 minut.
3. Podoperacja "Zorganizowane punkty zbiorowego oglądania meczów" polegające na dodatkowym zabezpieczeniu w miarę potrzeb.

Podoperacja "Dworzec" i "Zorganizowane punkty zbiorowego oglądania meczów" realizowana będzie przez zasoby ratowniczo gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, natomiast podoperacja "Trasa" (transport) jako podoperacja krajowa wymagać będzie udziału i zaangażowania sił i środków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu rzeszowskiego. W ramach tej podoperacji zostanie utworzony czasowy posterunek w miejscowości Trzciana (gmina Świlcza) w siedzibie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej gdzie wspólnie dyżur pełnić będzie wydzielony 4 osobowy zastęp PSP i wyznaczony harmonogramem zastęp OSP, w systemie 24 godzinnym. Rozpoczęcie dyżuru PSP na posterunku nastąpi w dniu 01.06.2012 r. o godzinie 8.00, a OSP w dniu 07.06.2012r. a zakończenie nastąpi w dniu 02.07.2012 r. o godzinie 8.00. Zmiana służby obsady PSP odbywać się będzie o godzinie 7.30, natomiast zmiana służby zastępu OSP odbywać się będzie w Trzcianie o godzinie 19.30. Jednostka OSP wyznaczona do dyżuru stawia się w obsadzie 4 osobowej w pełnym umundurowaniu bojowym, indywidualnym zabezpieczeniu osobistym samochodem średnim lub ciężkim. Obsadę samochodów pożarniczych OSP powinni stanowić strażacy mogący uczestniczyć w działaniach ratowniczo gaśniczych, w miarę możliwości posiadający przeszkolenie w zakresie ratownictwa medycznego. Na wyposażeniu pojazdu (o ile jednostka posiada) powinien być zestaw hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środki łączności radiowej.
Podczas dyżuru zapewnia się:
- możliwość podgrzania posiłków,
- wodę pitną,
- możliwość odpoczynku (łóżko polowe bez pościeli),
- możliwość odpłatnego wykupienia obiadu w pobliskiej Szkole
Podstawowej w dni powszednie w cenie ok. 6 zł., a w soboty i w niedzielę w pobliskiej stacji Lotos.
W ramach podoperacji "Trasa" (transport) zgodnie z wojewódzkim planem zabezpieczenia drogi nr 9 i 19 planowane jest utworzenie czasowych posterunków w siedzibach jednostek OSP w miejscowości Głogów Młp. i Sokołów Młp. Powyższe zabezpieczenie realizowane będzie wyłącznie poprzez zastępy OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu tych gmin.' Do zabezpieczenia jednostki OSP wytypują po 4 strażaków na obsadę samochodów typu średniego z podobnym wyposażeniem osobistym jak w przypadku posterunku w Trzcianie, a dodatkowo dyżurujący zastęp musi posiadać zestaw hydrauliczny oraz zestaw PSP Rl. Terminy dyżuru na posterunkach czasowych w Głogowie Młp. i Sokołowie Młp. to 12 godzin przed meczem, dzień meczu i 12 godzin po meczach we Lwowie (łącznie 48 godzin) w dniach 9, 13 i 17.06.2012 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW OSP

Lp. Data/godzina rozpoczęcia dyżuru Data/godzina zakończenia dyżuru Nazwa jednostki OSP. ksrg

1 - 07.06.2012r./07.30 - 07.06.2012r./19.30 - OSP Trzciana
2 - 07.06.2012r./19.30 - 08.06.2012r./19.30 - OSP Świlcza
3 - 08.06.2012r./19.30 - 09.06.2012r./19.30 - OSP Lubenia
4 - 09.06.2012r./19.30 - 10.06.2012r./19.30 - OSP Bachórz
5 - 10.06.2012r./19.30 - 11.06.2012r./19.30 - OSP Niechobrz
6 - 11.06.2012r./19.30 - 12.06.2012r./19.30 - OSP Trzebownisko
7 - 12.06.2012r./19.30 - 13.06.2012r./19.30 - OSP Bratkowice
8 - 13.06.2012r./19.30 - 14.06.2012r./19.30 - OSP Zabratówka
9 - 14.06.2012r./19.30 - 15.06.2012r./19.30 - OSP Zaczemie
10 - 15.06.2012r./19.30 - 16.06.2012r./19.30 - OSP Załęże
11 - 16.06.2012r./19.30 - 17.06.2012r./19.30 - OSP Błażowa
12 - 17.06.2012r./19.30 - 18.06.2012r./19.30 - OSP Łąka
13 - 18.06.2012r./19.30 - 19.06.2012r./19.30 - OSP Dylągówka
14 - 19.06.2012r./19.30 - 20.06.2012r./19.30 - OSP Kamień
15 - 20.06.2012r./19.30 - 21.06.2012r./19.30 - OSP Stobierna
16 - 21.06.2012r./19.30 - 22.06.2012r./19.30 - OSP Dynów
17 - 22.06.2012r./19.30 - 23.06.2012r./19.30 - OSP Futoma
18 - 23.06.2012r./19.30 - 24.06.2012r./19.30 - OSP Harta
19 - 24.06.2012r./19.30 - 25.06.2012r./19.30 - OSP Hyżne
20 - 25.06.2012r./19.30 - 26.06.2012r./19.30 - OSP Nowy Kamień
21 - 26.06.2012r./19.30 - 27.06.2012r./19.30 - OSP Łowisko
22 - 27.06.2012r./19.30 - 28.06.2012r./19.30 - OSP Tyczyn
23 - 28.06.2012r./19.30 - 29.06.2012r./19.30 - OSP Palikówka
24 - 29.06.2012r./19.30 - 30.06.2012r./19.30 - OSP Chmielnik
25 - 30.06.2012r./19.30 - 01.06.2012r./19.30 - OSP Boguchwała
26 - 01.07.2012r./19.30 - 02.06.2012r./07.30 - OSP Trzciana   

1% PODATKU

Apelujemy o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.czytaj więcej >>>


   06-04-2012


Zdrowych Świąt Wielkanocnych, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego. Mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka.
Życzy,
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
oraz Druhny i Druhowie.   

Nie pal trawy, głupku!

Takim hasłem prof. Zygmunt Wnuk, rzeszowski ekolog 20 lat temu walczył z podpalaczami. Teraz, po latach pracy u podstaw, prosi o pomoc... księży

Za nami dopiero kilka ciepłych, słonecznych dni, ale wiosna zebrała wyjątkowo krwawe żniwo. Od początku miesiąca w pożarach powstałych przez wypalanie traw zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.


czytaj więcej >>>


   04-02-2012

Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

ZAPRASZA

Druhny i Druhów, oraz osoby które chciały by zasilić
szeregi naszej osp na

ZEBRANIE WALNE

które odbędzie się 18 lutego 2012r (sobota) o godz. 17:00
w sali Domu Strażaka w Trzcianie

Osoby chcące wstąpić w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej prosimy o przybycie
na godz 16:40 w celu dopełnienia formalności przed rozpoczęciem zebrania


   21-12-2011
NASTĘPNA STRONA >>>