JAK POSTĘPOWAĆ PODCZAS ZAGROŻENIA WICHURĄ, HURAGANEM I GRADOBICIEM


OCHRONA PRZED SILNYMI WIATRAMI I GRADEM MA NA CELU :

- W pierwszej kolejności :
> ostrzeżenie mieszkańców miasta, kierowników zakładów pracy przed zbliżającym się niebezpieczeństwem,
> osiągnięcie pełnej gotowości do działania służb i sił ratowniczych.
- W drugiej kolejności:
> podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu z przed zdarzeniem.

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED SPODZIEWANĄ WICHURĄ:
- Upewnij się czy członkowie rodziny wiedzą jak postępować podczas wichury (wyłączania wody , gazu i prądu).
- Opracuj sposób komunikowania się w czasie zagrożenia podczas gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (np. rodzice w pracy a dzieci w szkole).
- Naucz członków rodziny jak i kiedy wzywa się policję , straż pożarną , pogotowie / ratunkowe , gazowe , energetyczne .
- Określ, który radioodbiornik zasilany niezależnie będzie włączony do słuchania komunikatów i informacji o stanie zagrożenia.
- Ubezpiecz swój dom i mienie.

ZABEZPIECZ SWÓJ DOM
- Zamknij okna drzwi i zabezpiecz inne elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu.
- Usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym.
- Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogą spowodować straty i szkody.
- Przygotuj zastępcze oświetlenie i baterie do odbiorników radiowych.
- Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i uzupełnij w niej niezbędne środki pierwszej pomocy
- Przygotuj rzeczy , które mogą być przydatne podczas ewakuacji - dokumenty, żywność , rzeczy wartościowe .
- Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej.

PODCZAS WICHURY, BURZY
- Włącz radio na częstotliwości regionalnej lub lokalnej i słuchaj komunikatów ( tylko zasilane bateryjne ).
- Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu.
- Nie rozmawiaj przez telefon komórkowy , wyłącz go bo wytwarza pole elektryczne i przyciąga pioruny.
- W domu schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i drzwi.
- Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi.
- Znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury.
- Będąc pod budynkiem uważaj na instalację odgromową.
- Nie biegnij pod wysokimi pojedynczymi drzewami lub słupami.
- Jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu.

PO USTANIU WIATRU
- Udziel pomocy poszkodowanym podczas wichury.
- Jeżeli twój dom został zniszczony lub uszkodzony wkraczaj do niego ostrożnie / sprawdź wszystkie instalacje /.
- Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych,
- Nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną.
- Wezwij pomoc specjalistyczną jeżeli uważasz, że uszkodzenia zagrażają tobie lub innym mieszkańcom.


*Materiał pochodzi ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie*