Rodzaje pojazdów samochodowych w pożarnictwie w zależności od zastosowania:1. samochody ratowniczo - gaśnicze:
* samochody ratowniczo - gaśnicze z autopompą,
* samochody ratowniczo - gaśnicze specjalne,

2. samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:
* drabiny mechaniczne,
* podnośniki hydrauliczne,

3. inne pojazdy:
* samochody ratownictwa technicznego,
* samochody ratownictwa medycznego,
* samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego,
* samochody dowodzenia,
* samochody do przewozu osób,
* samochody zaopatrzeniowe,
* inne samochody specjalne.

Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo - gaśniczych

1. w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :
* klasa lekka (L): do 7,5 t
* klasa średnia : od 7,5 do 14 t
* klasa ciężka (C): powyżej 14 t

2. w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:
* kategoria 1 - miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
* kategoria 2 - uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
* kategoria 3 - terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszaniasię po wszystkich drogach i bezdrożach.

Oznakowanie samochodów pożarniczych
C - 2 - 3 - 8000 - 8/4000 - 1
* C - klasa ciężka,
* 2 - kategoria uterenowienia,
* 3 - ilość osób w kabinie,
* 8000 - pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
* 8/4000 - parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
* 1 - agregat prądotwórczy.

Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych
G - gaśnicze
M - motopompa [hl/min]
A - autopompa [hl/min]
B - zbiornik wody [m3]
Pr - proszkowy [kg]
Sn - śniegowy [kg CO2]
S - specjalne:
D - drabina [m]
H - podnośnik [m]
W - wężowy [m]
Z - cysterna [m3]
Dz - dźwig [t]
On - oświetleniowy [kW]
Kn - kontenerowy
Kw - kwatermistrzowski
Op - operacyjny
Dł - dowodzenia i łączności
San - sanitarny
Wys - wysokościowy
Wt - z wyposażeniem warsztatowym
T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo - dymnymi
Rd, Rt, Rch, Rw - ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

Przykłady:
GBA 2,5 / 16 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą o wydajności 800 l/min