1% PodatkuApelujemy o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia,
mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami
służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.

Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych
umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Pomagając strażakom ochotnikom - pomagasz sobie !poniżej zamieszczamy wzór jak należy wypełnić wniosek
Więcej informacji o przekazaniu 1% podatku na rzecz OSP na stronach ZOSP RP KLIKNIJ