JAK POSTĘPOWAĆ PRZY WYPADKU KOMUNIKACYJNYM


KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ OSOBĄ POSZKODOWANĄ LUB TEŻ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO URATOWANIA ŻYCIA INNEGO CZŁOWIEKA. Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia, tak więc:
Zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca, kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.
- Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.
- Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.
- Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron. - Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach.
- Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia.
- Czy ktoś pali papierosa?
- Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek?
- Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna?
- Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?

W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń u kierowcy i pasażerów, więc:
- Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach:
> kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu,
> kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd,
> kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.
- Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone.
- Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy).
- Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądające niebezpiecznie.
- Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - reanimacja). Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak, aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych, aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.

*Materiał pochodzi ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie*