Zarząd

Paweł PIELA - prezes zarządu
Tomasz KWOKA - naczelnik - kierowca
Michał DRAUS - wiceprezes
Sławomir KOZUBAL - zastępca naczelnika
Jacek KIDACKI - skarbnik
Piotr STARZEC - sekretarz
Rafał DRAUS - kronikarz
Andrzej DRAUS - gospodarz
Kazimierz ŁAGOWSKI - członek zarządu - wiceprezesKomisja Rewizyjna

Jerzy PIĄTEK - przewwodniczący komisji
Andrzej LEJA - członek komisji
Wojciech SALACH - członek komisji